به نام خدا

این سایت در اوایل تابستان ۸۷ افتتاح گردید و هدف از آن اطلاع رسانی در خصوص سابقه و تاريخ روستاي گراچقا وایجاد زمینه تبادل نظر در مورد روستای گراچغا است.

هر گونه اظهار نظر در خصوص مطالب سایت و نیز ارسال هرگونه عکس یا مطلبی که به نحوی به "گراچغا" يا "گراچقا" مرتبط باشد موجب امتنان خواهد بود.

نوشته شده توسط اینجانب  | لینک ثابت |

به نظر شما كدام صحيح تر است؟
نوشته شده توسط اینجانب  | لینک ثابت |

12:9

با سلام

اينهم پيوند مستقيم به نقشه هوايي گراچقا:

http://wikimapia.org/#lat=34.851425&lon=48.522578&z=15&l=16&m=b&show=/17113189/%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AC%D9%8A

حالشو ببريد.

نوشته شده توسط اینجانب  | لینک ثابت |

14:18

نوشته شده توسط اینجانب  | لینک ثابت |

14:16

نوشته شده توسط اینجانب  | لینک ثابت |

14:15

نوشته شده توسط اینجانب  | لینک ثابت |

14:15

نوشته شده توسط اینجانب  | لینک ثابت |

14:15

نوشته شده توسط اینجانب  | لینک ثابت |

14:14

نوشته شده توسط اینجانب  | لینک ثابت |

14:14

نوشته شده توسط اینجانب  | لینک ثابت |